Dünya Metal Piyasasına Yön Verecek ‘Metal Endeksi’ Hayata Geçirildi

Dünya metal piyasasına yön verecek ‘Metal Endeksi’ çalışması hayata geçirildi.

Sektörün ihracat artış oranları ile bir sonraki ay beklentisinin de yer alacağı raporlamadaki amaç, sektörlerin sayısal verilerini beklentisel veriler ile daha kapsamlı olarak değerlendirerek bir endeks oluşturmak. Endeksle, genel bir analiz yapılarak, ihracatçı firmalara yön gösterip sürdürülebilir ihracat sağlamak amaçlanıyor.

Metal sanayi ihracat pazarlarındaki gelişmeleri ve ihracat taleplerini izlemek ve değerlendirmek sektör ve ihracatçılarını bilgilendirmek, metal fiyatları, üretim maliyetleri, döviz kurları, kar marjları, stoklar gibi göstergeleri izlemek için ‘TR-Metalendeks: Türkiye Metal Sanayi ihracat endeksi’ hayata geçirildi.

Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olan demir ve demir dışı metaller sektörü, Ocak-Haziran dönemi ihracatı 6,63 milyar dolara ulaştı, aynı dönemde birim ihraç fiyatı ise 4,59 dolar oldu. 2022 Kasım ayından itibaren başlanan endeks çalışmalarıyla ihracatın düşmesi, artması, hangi bölgelerde değiştiği, kapasitesi, mevcut sipariş durumu gibi birçok veri açıklanabilir hale geliyor. değerlendirmesinde bulundu.

Metalde hizmete ve üretime devam ederken alınan payı arttırmak için bu endeksi takip eden ihracatçı yatırımlarını, fiyatlandırmalarını, ileriye doğru projeksiyonlarını ve katma değerli çalışmalarını bu endekse paralel olarak yapacak. Sektörler ilgili ihtiyaçlar, teşvik ve destekleri buna göre belirleyerek talep edebilecek.

Endeksle, sektörel bazda yatırımlara devam edilirken, kapasite artışları ve dünya pazarlarından daha fazla pay almayı sağlayabilmek, sektörel bazda teşvik ve desteklerle ilgili çalışmaların sağlık olmasını sağlamak hedefleniyor. – İSTANBUL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx